Raad van Toezicht

In de organisatiestructuur van KPO Roosendaal is geborgd dat het College van Bestuur op haar beurt ook gecontroleerd wordt. Dit toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden.

  •   Dhr. T.J.M. Lansu
  •   Dhr. J. De Wit
  •   Mw. A.J. Hilberdink-Briggeman (voorzitter)
  •   Mw. V. Poppe
  •   Dhr. G.A.A. Reijnders