Missie en visie

Hieronder verwoorden we waarom we bestaan (missie), waar we voor staan (kernwaarden), waarin we uitblinken (kernkwaliteiten) en waarheen we gaan (visie).

Onze missie: waarom wij bestaan

KPO Roosendaal ontwikkelt kennis en vaardigheden bij de aan ons toevertrouwde kinderen samen met ouders/verzorgers. Door betrokken onderwijs in een veilig klimaat – waarin respect is voor kinderen, de natuur en de totale schepping – ontwikkelen kinderen hun talenten.

Om kennis en vaardigheden bij onze leerlingen te ontwikkelen scheppen wij, vanuit een eigentijdse invulling van het katholieke geloof, op al onze scholen een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door veiligheid en geborgenheid. In deze setting willen wij samen met ouders/verzorgers de talenten van kinderen ontwikkelen en hen leren om die talenten te benutten.

Onze kernwaarden: waar we voor staan

KPO Roosendaal wil dicht bij de mensen in de wijken en dorpen staan. Maar ook intern, binnen de organisatie, is oog voor de inbreng en de mogelijkheden van ieder individu, zodat iedereen actief en met plezier kan werken aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Goed Onderwijs aan het kind staat hierbij altijd centraal. Alleen als we in staat zijn om met Focus, Verbinding en Borging te werken aan onze strategische thema’s, kunnen we onze belofte waarmaken: KPO Ontwikkeling voor jou!

Die belofte heeft betrekking op de ontwikkeling van de Kinderen, de Professionals en de Organisatie. KPO!

Onze kernkwaliteiten: waar we in uitblinken

Onze lat ligt hoog. KPO Roosendaal is een ambitieuze organisatie. We willen voorop lopen en het beste onderwijs bieden. Er is altijd ruimte voor verbetering van het onderwijs en de opbrengsten. Vooral het systematisch en doelgericht werken aan het continu verbeteren van prestaties vinden we belangrijk. We zijn een ondernemende onderwijsorganisatie en zoeken op het gebied van innovatie nadrukkelijk de samenwerking. Intern, binnen de eigen organisatie, én extern, met diverse partners.

Onze visie: waar we heen gaan

Vanuit onze missie en met oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen op landelijk en lokaal niveau formuleren we onze visie op de organisatie van het onderwijs als volgt:

KPO Roosendaal zorgt voor Goed Onderwijs. Er valt geen enkel kind tussen wal en schip. KPO zorgt voor ‘sterke scholen’ in samenwerking met andere partijen. KPO Roosendaal is innovatief en ondernemend gericht op steeds betere onderwijskwaliteit.