College van Bestuur

KPO Roosendaal is een schoolorganisatie waaronder 21 scholen vallen. Elk van deze scholen heeft zijn eigen identiteit. Het College van Bestuur bepaalt op hoofdlijnen de koers waarbinnen de scholen zich kunnen bewegen en onderscheiden. Het College van Bestuur is ook verantwoordelijk voor de continuïteit van de gehele organisatie.

Het College van Bestuur bestaat uit twee leden: de heer J.M.P.C. Verdaasdonk (voorzitter) en drs. ing. C.G.A.M. Mens.