Leraar in opleiding

Vacature Leraar in opleiding schooljaar 2022-2023

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal zoekt voor haar 21 keurmerkscholen in het schooljaar 2022-2023 enthousiaste, innovatieve Leraren in opleiding

 • zie jij het als een uitdaging te werken op keurmerkscholen waar schoolontwikkeling en onderwijsinnovatie hand in hand gaan?
 • spreken scholen waar onderwijspraktijk en opleiding elkaar versterken je aan?

Solliciteer dan naar een betrekking als Leraar in opleiding, met een leerarbeidsovereenkomst:

 • op één van onze 19 keurmerkbasisscholen of
 • op de keurmerkschool voor speciaal basisonderwijs, de Sponder of
 • op de cluster 3 keurmerkschool voor speciaal onderwijs (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen), de Kameleon (voor studenten van de TOPclass gedragsspecialist)

Wij zoeken een collega die

 • met goed gevolg de eerste drie jaren van de Pabo doorlopen heeft en voldoende studiepunten behaald heeft.
 • goed presteert op de eigen reken- en taalvaardigheid en dit ook kan aantonen.
 • flexibel en enthousiast meewerkt aan de ontwikkelingen binnen de school.
 • op de hoogte is van de ontwikkelingen met betrekking tot passend onderwijs en leervoorwaarden kan scheppen waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 • bekend is met opbrengstgericht werken.
 • bereid is vol enthousiasme te participeren in het werkplekleren.
 • bereid is mee te werken aan na- en buitenschoolse activiteiten.
 • open staat voor feedback en coaching van een senior leerkracht om een professional te worden.

Wat is KPO Roosendaal en wat hebben wij jou te bieden?

KPO Roosendaal wil dicht bij de mensen in de wijken en dorpen staan. Maar ook intern, binnen de organisatie, is oog voor de inbreng en de mogelijkheden van ieder individu, zodat iedereen actief en met plezier kan werken aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Goed Onderwijs aan het kind staat hierbij altijd centraal. Alleen als we in staat zijn om met Focus, Verbinding en Borging te werken aan onze strategische thema’s, kunnen we onze belofte waarmaken: KPO Ontwikkeling voor jou!

Die belofte heeft betrekking op de ontwikkeling van de Kinderen, de Professionals en de Organisatie. KPO!

Wat heeft KPO jou te bieden?

 • Een prettige werkplek waar je door de mentor en schoolopleider van de school en een bovenschools schoolopleider van KPO zult worden begeleid.
 • KPO werkt met een leerarbeidsovereenkomst (betaalde LIO waarbij je een salaris ontvangt conform de CAO).
 • Uitzicht op een arbeidsovereenkomst binnen de stichting.

Sollicitatieprocedure:

Indien je bij onze stichting LIO-stage wilt lopen, kun je dat kenbaar maken door het mailen van een sollicitatiebrief met Curriculum Vitae, referenties en pasfoto naar de projectleider OIDS van Stichting KPO, Marie-Louise Huygen.

Geef in je brief duidelijk aan:

 • of je solliciteert naar een LIO-stage voor het “jonge” of het “oudere” kind
 • naar welke school/scholen je solliciteert (met motivatie! Als je meerdere scholen noemt, vermeld dan per school een motivatie.)
 • met betrekking tot welke schoolontwikkelingsvraag je affiniteit / ervaring of juist leervragen hebt
 • of je een voltijd of deeltijd student bent

Voor TOPclass studenten

Trekt het speciaal basisonderwijs je aan of wil je graag je studie afronden op een school voor speciaal onderwijs (ZMLK), vermeld dit dan duidelijk, beargumenteerd in je sollicitatie.

Stuur je sollicitatie per e-mail naar m.l.huygen@kporoosendaal.nl onder vermelding van LIO sollicitatie ‘22/’23.

Sollicitaties worden liefst zo snel mogelijk verwacht, waarna de sollicitatiegesprekken zo spoedig mogelijk plaats zullen vinden.

Voor nog meer informatie klik op onderstaande video !