Leerkracht worden via het ZIJ-INSTROOM TRAJECT

Uren:
...
Locatie:
KPO Roosendaal
Sluitingsdatum

Leraar basisonderwijs is een mooi, uitdagend en veelzijdig vak. In samenwerking met je team, ouders en de kinderen zelf, lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Je stimuleert en faciliteert het leren van leerlingen door uitdagende lessen en activiteiten te ontwikkelen en organiseren. Door je coachende houding haal je steeds het maximale uit jezelf en de kinderen.
Talentontwikkeling speelt hierbij een belangrijke rol. Door je onderzoekende en kritische houding verleg je steeds de grens. Spreekt dit je aan?
Onderzoek dan of jij via een zij-instroomtraject leraar basisonderwijs kunt worden!

 

HET ZIJ-INSTROOM TRAJECT

Heb je een afgeronde hbo- of wo-opleiding dan kun je na een positief geschiktheidsonderzoek, naast het volgen van de opleiding meteen voor de klas.

Tijdens een 2-jarig leerwerktraject behaal je je bevoegdheid voor leraar basisonderwijs. Het betreft een bevoegdheid en geen bachelordiploma. Pabo Avans Hogeschool en de school waar je gaat werken begeleiden je hierbij. Voor dit traject kan door de school subsidie aangevraagd worden via https://duo.nl/zakelijk/images/subsidie-zijinstroom.pdf.

 

PROCEDURE

Oriëntatiefase

Tijdens een oriëntatiefase in het basisonderwijs krijg je een goed beeld van wat werken in het onderwijs inhoudt. Deze fase wordt qua duur en inhoud afgestemd in overleg met de school en het schoolbestuur van jouw keuze. Wanneer deze ervaring je enthousiasme bevestigt en misschien zelfs versterkt, kun je een intakegesprek aanvragen bij Pabo Avans Hogeschool. Hiervoor stuur je een motivatiebrief met cv naar partnerinkennis@avans.nl.

 

Het geschiktheidsonderzoek

Het verkrijgen van een geschiktheidsverklaring is wettelijk verplicht. Een positieve geschiktheidsverklaring stelt je in staat om gedurende je opleiding van 2 jaar, in overleg, al direct voor de klas te staan. Het geschiktheidsonderzoek wordt aangevraagd en betaald door het bestuur. De kosten van het geschiktheidsonderzoek bedragen € 1.750,-

 

Het geschiktheidsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

• Portfolio samenstellen;

• Wiscat-toets (toets rekenen- en wiskunde);

• Performance assessment waarin we 2 onderdelen willen zien:

  1 les waarin instructie gegeven wordt in taal of rekenen

   en 1 les waarin je jouw eerder verworven expertise en vaardigheden

   kunt laten zien;

• Reflectiegesprek na afloop van de lessen;

• Criterium-gericht interview waarin het portfolio wordt besproken.

Mocht je geschiktheidsonderzoek niet met een positief oordeel worden afgesloten dan kun je via de reguliere lerarenopleiding (voltijd of deeltijd) alsnog je ‘bachelordiploma leraar basisonderwijs halen.

 

Scholingstraject: leren en werken

Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek wordt er een persoonlijk scholingsplan opgesteld. Dit plan wordt met jou, de school en de opleiding vastgelegd in een tripartiete overeenkomst. Hierin worden alle gemaakte afspraken over het zij-instroomtraject vastgelegd. Deze fase van scholing en begeleiding mag maximaal 2 jaar duren.

 

Leren op de werkplek

Tijdens het zij-instroom-traject speelt de basisschool waar je werkzaam bent een belangrijke rol. Je wordt gezien als volwaardig teamlid, wat betekent dat je naast het lesgeven ook je bijdrage levert aan het lerarenteam en de schoolontwikkeling. Jouw eerder verworven kennis en vaardigheden kunnen namelijk een belangrijke inspiratiebron zijn voor je collega’s. Dat is het mooie van het zij-instroomtraject! Als zij-instromer ben je minimaal 2 dagen (0,4 fte) per week werkzaam voor de klas, voor de opleiding ben je gemiddeld ook 2 dagen per week kwijt.

 

Het bekwaamheidsonderzoek

Wanneer het scholingsprogramma positief is afgerond en er voldoende praktijkervaring is opgedaan kan het bekwaamheidsonderzoek aangevraagd worden. Wanneer dit positief is afgerond betekent dit dat je een onderwijsbevoegdheid krijgt en klaar bent voor eenbaan in het onderwijs!

 

HOE KOM IK AAN EEN WERKPLEK?

Neem voor meer informatie contact op met de opleiding of met een van de deelnemende besturen en/of stuur je motivatiebrief en cv naar:

 

• Pabo Avans Hogeschool partnerinkennis@avans.nl

• INOS Breda marijke.cantrijn@inos.nl

• KPO Roosendaal p.vissenberg@kporoosendaal.nl

• Borgesiusstichting Oudenbosch a.roos@borgesiusstichting.nl

• LPS Bergen op Zoom marion.videler@lpsnet.nl

 

‘‘Je herinnert je vast een leraar uit jouw eigen schooltijd die op aansprekende wijze les gaf. Dat was meestal iemand die even uit het raam had gekeken. Die zijn blikveld op de een of ander manier had verruimd, of die durfde te reflecteren op zijn eigen didactisch handelen.’’ [Bron: Wat drijft de leraar? Onderwijsraad, 2012]