KPO (V)SO-school De Kameleon

'De Kameleon: speciaal, geborgen, uitdagend en opbrengstgericht'

 

De Kameleon is de enige school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (V)SO van KPO. Zij biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Het betreft leerlingen uit een regio van verschillende gemeenten in West- Brabant en het eiland Tholen.

 

De leerlingen verschillen onderling sterk. Een deel van hen heeft naast de verstandelijke beperking bijkomende problematiek, zoals autisme spectrum problemen, ADHD, hechtingsproblematiek e.d. Waar mogelijk worden de kinderen naar leerling-kenmerken gegroepeerd. Binnen de groep wordt het onderwijs zo goed mogelijk afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften van elke leerling. De school creëert een veilig pedagogisch klimaat door het bieden van duidelijkheid en voorspelbaarheid in persoon, tijd en ruimte. De Kameleon kent een eigentijds zorgsysteem met inzet van orthopedagogen, een schoolmaatschappelijk werker, intern begeleiders en logopedisten.

 

Na de basisontwikkeling is het onderwijs in de VSO-afdeling gericht op arbeid, wonen en vrije tijdsbesteding. De leerlingen worden op maat voorbereid op (begeleide) arbeid of (arbeidsmatige) dagbesteding. Voor bijna alle leerlingen is De Kameleon eindonderwijs. Behalve de hoofdvestiging in het mooie gebouw in de Westrand heeft de school ook een locatie in de Brede Voorziening De Markiezaten in Bergen op Zoom. 

 

 

 

Contactgegevens

 1. 1. Gerard ter Borchstraat 51
  4703 NL, Roosendaal
  Telefoon: 0165 57 09 50

 2. 2. Zuiderdreef 320
  4616 AJ, Bergen op Zoom
  Telefoon: 0164 - 87 00 22

 3. Bezoek website Stuur een email

Contactpersonen

 Evelien Danneels, directeur