KPO Basisschool Het Talent

Basisschool Het Talent is gelegen in stadsdeel 'Langdonk', ook wel "de Donken" genoemd. De school telt 110 leerlingen verdeeld over vijf groepen. Het motto van het Talent is Ieder kind een ster. De school werkt opbrengstgericht en staat voor innovatie en samenwerking:

 

 • Opbrengstgericht: Opbrengstgericht werken houdt in dat de school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de leerprestaties van de kinderen. Dat geldt vooral de basisvakken lezen, rekenen en taal. Op de Cito eindtoets scoren de kinderen dan ook op of boven het landelijk gemiddelde. 

 

 • Innovatief:  De leerkrachten zijn ambitieus. De school onderscheidt zich met "Meervoudige Intelligentie". "Dit houdt in dat we ons niet afvragen hoe slim een kind is, maar dat we kijken naar waar de talenten van het kind liggen."
  De kinderen zijn zich bewust van hun sterke en minder sterke intelligenties. Het onderwijs is afgestemd op de behoefte van de leerlingen.

 

 • Samenwerking: Ouders en partners, zoals de peuterspeelzaal, de tussenschoolse opvang, de bibliotheek en het wijkoverleg  zijn nauw betrokken en dragen bij aan de talentontwikkeling van de kinderen.

 

Deze drie pijlers maken van het Talent een school waar kinderen weten waar hun voorkeuren liggen, ouders tevreden zijn over de leeropbrengsten, leerkrachten en leerlingen met plezier naar toe gaan en de omgeving veilig en uitdagend is om te leren en te spelen.  Het Talent is een kleine, goede en onderscheidende school.

 

Contactgegevens

 1. Luciadonk 65
  4707 VK, Roosendaal
  Telefoon: 0165 54 18 94

 2. Bezoek website Stuur een email

Contactpersonen

Lonneke Bindels, directeur a.i.