KPO Basisschool De Cortendijck

KPO Basisschool Cortendijck is onderdeel van de organisatorische eenheid Kortendijk, waar naast De Cortendijck ook de Klaverweide en De Saffier toe behoren

 

De Cortendijck is een school met ongeveer 70 leerlingen. De school is  gelegen op een fraaie locatie in de groene wijk Kortendijk.

Op school komt ieder kind volledig tot zijn recht. Kinderen kunnen in hun eigen tempo hun eigen leerroute volgen en zo hun mogelijkheden optimaal benutten. Sommige kinderen kunnen nu eenmaal iets sneller door de leerstof en sommige kinderen hebben iets meer tijd nodig.

Er is een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door veiligheid en geborgenheid.

 

De school staat voor:

             Kleinschaligheid

             Structuur en rust

             Betrokkenheid

             Verbondenheid

 

Ieder kind heeft zijn eigen coach die verantwoordelijk is voor de voortgang in ontwikkeling van het kind en dit nauwlettend volgt.

Er wordt  voor de basisvakken gewerkt met vakspecialisten. Deze mensen zijn gespecialiseerd in een bepaald vakgebied, zodat de kinderen per vakgebied optimaal worden begeleid.

 

Iedere 10 weken voert de leerkracht (coach) van het kind een leer-reisgesprek met kind en ouders. De doelen van de afgelopen 10 weken worden geëvalueerd en er wordt besproken  wat het kind de komende periode nodig heeft. Zo blijven ouders ook op de hoogte van datgene waar hun kind mee bezig is.

 

Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de hedendaagse digitale mogelijkheden. Iedere leerling heeft zijn eigen tablet. Deze gaat ook mee naar huis, zodat ouders ook dagelijks kunt zien wat hun kind die dag heeft gedaan.

 

Er wordt nauw samen gewerkt met de peuterspeelzaal in hetzelfde gebouw. Er is een duidelijke doorgaande lijn. 

De onderwijsresultaten van de school zijn goed.

 

KPO werkt met de "Organisatorische eenheid".

 

Een organisatorische eenheid bestaat uit meerdere scholen die op alle gebieden intensief met elkaar samenwerken onder aansturing van een managementteam (MT). Dit MT bestaat uit een of meerdere directeuren en op iedere school een leerkracht met directietaken. Het MT is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle, onder de organisatorische eenheid vallende, scholen. Binnen het MT is een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  

 

Zo is er de organisatorische eenheid Kortendijk die vanaf augustus 2016 gevormd wordt door KPO Basisschool Klaverweide, KPO Basisschool Saffier en KPO Basisschool Cortendijck. Iedere school behoudt zijn eigen identiteit en schoolconcept. De directeuren in het managementteam zijn Joyce Hartman en Ad Paantjens.

 

Contactgegevens

  1. Beryldijk 113
    4706 DZ, Roosendaal
    Telefoon: 0165 54 30 70

  2. Bezoek website Stuur een email

Contactpersonen

Directie: Joyce Hartman en Ad Paantjens.