KPO Basisschool De Blokwei

"Samen geven we kleur"

Op De Blokwei werken ouders, leerlingen en onderwijsgevenden samen. Dat zorgt ervoor dat iedereen een bijdrage levert aan de kleur van deze kleinschalige (150 leerlingen) school.  De Blokwei is een katholieke school. Er is respect voor andere manier (en) van geloven.

 

Onze vier pijlers:

 

Ontwikkelingsgericht: Als BAS-school bieden wij onderwijs dat de leerlingen prikkelt en uitdaagt op hun eigen niveau en zo aansluit op de mogelijkheden van ieder individueel kind. De persoonlijke ontwikkeling van de leerling staat daarbij centraal: op kennisgebied en op het gebied van sociale vaardigheden.

 

Zelfstandig: Ons centrale uitgangspunt is dat ieder kind mag zijn wie het is en de kans krijgt om zich te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Leerlingen krijgen de gelegenheid om zelf oplossingen te zoeken, zelfstandig te werken en om verantwoordelijkheid te nemen.

 

Kleinschalig: Ons team heeft oog voor de leerlingen, maar ook voor de omgeving waarin onze school staat. Onze kleinschaligheid zorgt voor een veilig klimaat binnen de school en heldere communicatie met de leerlingen en hun ouders.

 

Vertrouwd: Bij ons heerst een sfeer waarin jonge kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. Wij zijn een kleine stadsschool waar iedereen elkaar kent. Bij ons ervaart uw kind geborgenheid en veiligheid. Dit prettige gevoel maakt dat onze leerlingen goed in staat zijn tot leren.

 

 

De school geeft invulling aan het onderwijskundige proces door rekening te houden met de zorg die kinderen nodig hebben. Daarbij werkt men vanuit de mogelijkheden van het kind en binnen de mogelijkheden van de school. Samen met de ouders wordt invulling gegeven aan het opvoedkundige proces, waarbij de school zich richt op de ontwikkeling van kinderen tot sociale volwassenen. De school is ook op organisatorisch terrein uniek. De Blokwei werkt volgens het BAS-project (Bouwen aan een Adaptieve School) waarmee recht wordt gedaan aan de verschillen tussen leerlingen.

 

 

                       

 

Contactgegevens

  1. Boulevard Antverpia 9A
    4703 AV, Roosendaal
    Telefoon: 0165 54 08 45

  2. Bezoek website Stuur een email

Contactpersonen

Nicole Veraart, directeur a.i.