KPO Basisschool Fatima

Spelen, leren en vieren

De Fatimaschool is een school waar men kan spelen, leren en vieren.  Waar je mag zijn wie je bent, rekening houdend met de afspraken die gelden. Een school waar de leerlingen zich veilig en geborgen voelen. De zorg voor elkaar in de breedste zin van het woord ziet de school dan ook een belangrijke opdracht.

 

De Fatima werkt volgens het model "Bouwen aan een Adaptieve School (BAS )": ze wil het onderwijs (nog meer) op de behoefte van de leerlingen afstemmen.

Op schoolniveau én in de klassensituatie werken teamleden en de kinderen aan een groepsklimaat waarin ze samen de regels afspreken. Ze spreken elkaar daar ook op aan. Elkaar leren aanspreken op het gedrag is een belangrijk onderwerp uit de Kanjertraining die het team heeft gevolgd. Alle leerlingen worden bij ons op dezelfde manier benaderd, waardoor veel duidelijkheid wordt geboden. Het resultaat is dat steeds meer leerlingen goed in hun vel zitten waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

In onderwijskundig opzicht streeft de school naar een evenwicht tussen de leervakken, de creatieve vakken en het welbevinden van de leerlingen. Dit betekent dat de leerkrachten de leerlingen begeleiden in het opnemen van kennis, uitdagen in het zelf op zoek gaan naar oplossingen en stimuleren in het samenwerken

De school is gelegen in een rustige omgeving met veel groen en beplanting op het terrein. Tijdens de pauzes en vrije momenten maken de 250 leerlingen gebruik van het kindvriendelijk aangelegd schoolterrein. De kinderen die deze school verlaten zijn zelfstandig, hebben een goede bagage en zijn sociaal vaardig. 

 

Contactgegevens

  1. Dr. Schaepmanlaan 101
    4702 GW, Roosendaal
    Telefoon: 0165 53 51 14

  2. Bezoek website Stuur een email

Contactpersonen

Mirjam Westdorp, directeur