KPO Basisschool Joseph

 

Hier telt ieder kind!

 

Op onze school zijn de leerlingen het belangrijkste uitgangspunt; ons onderwijs wordt aan hen aangepast. Hierbij willen we graag samenwerken met ouders/verzorgers. Daarnaast stimuleren we onze leerlingen om ook zelf op zoek te gaan naar kennis. Ze ontdekken zo dat leren niet alleen op school gebeurt, maar ook daarbuiten. Leren doe je namelijk je hele leven. Op KPO Basisschool Joseph leggen we daarvoor graag een goede basis.

 

Op KPO Basisschool Joseph willen we een open contact tussen leerlingen en leerkrachten. We vinden het belangrijk dat er een goede sfeer is op onze school, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ouders zijn onze partners; zij moeten zich op school net zo thuis voelen als de kinderen. Daarnaast stimuleren wij een actieve en zelfstandige houding van leerlingen o.a. door middel van activerende instructie, om zo te komen tot de beste resultaten.

 

Onze school kent vier pijlers:

• Uniek: Ieder kind is anders. Dus ieder kind leert anders. Op onze school bieden we daarom uniek en passend onderwijs. Onderwijs dat aansluit op de mogelijkheden van ieder individueel kind. Leerlingen krijgen de ruimte om op hun eigen manier kennis te verwerven. Zo zorgen we dat de prestaties van iedere individuele leerling steeds weer verbeteren en brengen we al onze leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau.

 

• Opbouwend: Leren kent geen eindpunt. Wij investeren dan ook in duurzaam leren. Ons onderwijs is opbouwend. Dat betekent dat wij ons richten op een doorgaande leerlijn voor onze leerlingen, en op het bereiken van de ambitieuze doelen die wij als school hebben. Wanneer onze leerlingen mooie resultaten behalen, doen wij er alles aan deze vast te houden en verder te verbeteren. Zo laten onze leerlingen, maar ook wij als school, continu stijgende en duurzame resultaten zien.

 

• Stimulerend: Kinderen zijn van nature leergierig en leervermogend. De houding van ons team is dan ook stimulerend. Onze leerkrachten geven hun leerlingen de ruimte om actief te leren, te experimenteren en te onderzoeken. Zo ontdekken ze dat kennis niet alleen in de klas te vinden is, maar overal. Het team begeleidt en enthousiasmeert de leerlingen in dit proces.

 

• Vertrouwd: Als wijkschool voelt KPO Basisschool Joseph vertrouwd. Wij zijn een betrokken school met een betrokken team. Leerlingen voelen zich hier veilig, mede dankzij de goede band die de school heeft met de ouders en andere instanties en verenigingen.

 

Basisschool Joseph kent goede voorzieningen, een goede schoolorganisatie en een fraai ingericht gebouw. Er zijn veel buitenschoolse activiteiten.  De komende 4 jaar gaan we ons extra richten op cultuureducatie, zowel voor het binnen schools als buitenschools aanbod.

 

Kortom een school om te spelen, te leren en te vieren!

Contactgegevens

  1. Meidoornlaan 1
    4702 AZ , Roosendaal
    Telefoon: 0165 54 14 25

  2. Bezoek website Stuur een email

Contactpersonen

Suzanne van Gerven, directeur a.i.