KPO Basisschool Lavoor

Lavoor is een basisschool met twee locaties gesitueerd in het oostelijk deel van Roosendaal. Wie een bezoek brengt aan één van deze locaties zal direct merken dat Lavoor graag een stap extra zet. Het is geen dertien in een dozijn-basisschool. Dat wordt ook duidelijk wanneer u kennis maakt met de vier pijlers waarop deze school is gestoeld.

 

  • Betrouwbaar

Lavoor is een stabiele en betrouwbare school. De nuchtere en oprechte aanpak combineert  Lavoor  met een heldere structuur. Zo ontstaat een veilige, vertrouwde schoolomgeving waar kinderen, ouders en leerkrachten de rust vinden om zichzelf optimaal te ontplooien.

  • Leergericht

Goede en deskundige leerkrachten; dat is waar het uiteindelijk om draait. Leerkrachten die weten wat uw kind nodig heeft en daarnaar handelen. Lavoor biedt een solide en leergerichte omgeving.  Wanneer kinderen deze school verlaten, kunnen ze vol zelfvertrouwen aan hun verdere opleiding beginnen.

  • Stimulerend

Het onderwijsprogramma is zo opgesteld dat ieder kind wordt gestimuleerd tot maximale ontwikkeling. Op cognitief gebied, maar zeker ook op sociaal gebied. Door de onderwijsmethoden individueel af te stemmen op de talenten van kinderen, gebeurt het meer dan eens dat zij hun eigen verwachtingen overtreffen.

  • Wereldwijs

Lavoor maakt de leerlingen wereldwijs door ze een internationale oriëntatie mee te geven. Onder andere door al vanaf groep 1/2 Engelse les te geven, via internationale projecten en door het gebruik van social media.