KPO Basisschool De Watermolen

De Watermolen is een kleine school in de multiculturele wijk Kroeven. Voedingsgebied zijn voornamelijk de omliggende straten uit Kroeven Zuidwest, met voornamelijk gezinnen van niet-westerse afkomst. In april 2015 heeft de onderwijsinspectie de school bezocht en uitgesproken dat de kwaliteit op orde is en het basisarrangement van kracht blijft. Focus ligt op het sociaal welbevinden en op de cognitieve ontwikkeling.

 

Wij werken aan de ontwikkeling bij onze leerlingen vanuit onze vier pijlers:

 

Vertrouwen: Om straks hun rol in de maatschappij goed te kunnen vervullen, is het belangrijk dat onze leerlingen de juiste sociale vaardigheden hebben. Daarom besteden wij, door middel van de Kanjermethode, veel aandacht aan sociale veiligheid en een respectvolle omgang met elkaar.  Ieder kind wordt gezien, gehoord en begrepen. Vanuit een basis van vertrouwen gaan we respectvol met elkaar om: leerkrachten, ouders, leerlingen en externe partners.

 

Samenwerking: Voor ons is samenwerking erg belangrijk en wij zoeken die bewust op. Samenwerking tussen onze leerkrachten, onze leerlingen en hun ouders is voor ons van groot belang. Maar ook de samenwerking met externe partijen zoals andere basisscholen, de wijkbewoners, de gemeente, de woningstichting en zorginstanties maken daar deel van uit.

 

Persoonlijke ontwikkeling: Het spreekt voor zich dat uw kind op de basisschool goed moet leren rekenen, lezen en schrijven. Maar wanneer kinderen na groep 8 de school verlaten, hebben ze niet voldoende aan die basiskennis alleen. De manier waarop ze in het leven staan, hoe ze met andere mensen omgaan, hun gedrag als individu èn binnen een groep; het zijn allemaal zaken die hun verdere leven zullen beïnvloeden. Op KPO basisschool De Watermolen vinden we de persoonlijke ontwikkeling van uw zoon of dochter dan ook net zo belangrijk als zijn of haar kennisontwikkeling.

 

Opbrengstgericht: Wij zijn een kleine school met (kleine) combinatiegroepen. Dit biedt kansen om onze leerlingen eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te leren en daardoor geeft dit ons de tijd en ruimte om onze leerlingen passend onderwijs te bieden. Onze expertise op dit vlak maakt het mogelijk om ieder kind per vakgebied die zorg te bieden die het nodig heeft. Tegelijkertijd weten we goede resultaten te behalen en stimuleren we elke leerling tot maximale ontwikkeling van talenten. We werken opbrengstgericht. Al jaren zijn onze eindopbrengsten dan ook hoog!

 

De Watermolen: Goed voor elkaar!

 

Contactgegevens

  1. Pootlaan 84
    4707 JE, Roosendaal
    Telefoon: 0165 54 15 29

  2. Bezoek website Stuur een email

Contactpersonen

 Marin van Gastel-Verbraak, directeur.