KPO Basisschool Heilig Hart

KPO Basisschool Heilig Hart is onderdeel van de organisatorische eenheid Berkenveld/Heilig Hart.

 

Basisschool Heilig Hart te Wouwse Plantage is met 74 leerlingen een  kleine school in een hechte dorpsgemeenschap. Ons kent ons.

Veel kinderen komen uit het buitengebied en velen hebben een agrarische achtergrond. De school heeft naast de primaire functie van het verzorgen van onderwijs ook een duidelijk functie voor wat betreft de leefbaarheid van het dorp.

 

De school werkt met combinatiegroepen van meerdere leerjaren in een groep (1-2, 3-4-5, 6-7-8). Het schoolplan richt zich op de optimale ontwikkeling voor alle leerlingen in een positieve omgeving, met hart en ziel werken aan persoonlijke ontwikkeling van zowel leerlingen als leerkracht.

 

De leerkracht vormt de spil in de groei en ontwikkeling van de kinderen. Hoe hij of zij handelt en denkt bepaalt voor een groot deel de kansen die het kind heeft om zich te ontwikkelen.

Kernwoorden hierbij zijn:

 •  positiviteit
 •  respect
 •  acceptatie
 •  geven van vertrouwen
 •  differentiatie
 •  en afstemming.

 

De school richt zich op werken in combinatiegroepen met:

 • Klassenmanagement met als doel effectieve lestijd vergroten, kunnen omgaan met combinatiegroepen en differentiatie.
 • Zelfstandig werken met weektaken.
 • Activerende directe instructie model in combinatie met coöperatieve werkvormen en gestructureerde interactie.
 • Schoolklimaat: coöperatieve werkvormen met  teambouwers en klassenbouwers.
 • 1- zorgroute: met groepsoverzichten en groepsplannen voor technisch lezen, spelling en rekenen.

 

Wat hebben de ouders/kinderen eraan?

 • Goede resultaten. Cito eindtoets … score ligt op of boven het landelijk gemiddelde (gemeten over 5 jaar).
 • Goede aansluiting met vervolgonderwijs. Kinderen hebben de nodige kennis en vaardigheden voor een goede start in het vervolgonderwijs.
 • Kinderen die graag naar school gaan en ouders die zich welkom heten. 

 

KPO werkt met de "Organisatorische eenheid". 

Een organisatorische eenheid bestaat uit meerdere scholen die op alle gebieden intensief met elkaar samenwerken onder aansturing van een managementteam (MT). Dit MT bestaat uit een of meerdere directeuren en op iedere school een leerkracht met directietaken. Het MT is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle, onder de organisatorische eenheid vallende, scholen. Binnen het MT is een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Zo is er de organisatorische eenheid Kortendijk die vanaf augustus 2016 gevormd wordt door KPO Basisschool Klaverweide, KPO Basisschool Saffier en KPO Basisschool Cortendijck. Iedere school behoudt zijn eigen identiteit en schoolconcept.

 

Ook KPO Basisschool Heilig Hart en KPO Basisschool Berkenveld vormen vanaf augustus 2016 een organisatorische eenheid onder leiding van Corine Jacobsz-Schuurmans.

 

De samenwerking zorgt ervoor  dat de krachten gebundeld worden, waardoor de scholen elkaar versterken. Dit zal leiden tot innovaties en verbeteringen van het onderwijs op onze scholen, zoals bijvoorbeeld in de wijk Kortendijk. De organisatorische eenheid is namelijk 'slechts' het middel om ons doel Goed Onderwijs voor onze kinderen te bereiken. Onze belofte is niet voor niets "KPO, ontwikkeling voor jou". Die belofte heeft betrekking op de ontwikkeling van Kinderen, Professionals en Organisatie: KPO !

 

 

 

 

 

Contactgegevens

 1. Plantagebaan 228
  4725 AG , Wouwse Plantage
  Telefoon: 0165 37 94 41

 2. Bezoek website Stuur een email

Contactpersonen

Corine Jacobsz-Schuurmans,directeur.