KPO Basisschool De Stappen

'Uitdaging in een b(l)oeiende school'

 

Basisschool De Stappen is een levendige school in het mooie dorp Wouw. De school staat voor een klimaat van vertrouwen en openheid waarin de leerling zich veilig voelt en emotioneel vrij is. De leerlingen (350) worden uitgedaagd tot het nemen van initiatieven!

 

Op didactisch gebied krijgt iedere leerling datgene wat hij nodig heeft, met respect voor het feit dat iedereen verschillend is. Op een positieve manier worden leerlingen uitgedaagd optimaal naar vermogen te presteren. Dit gebeurt in een schoolcultuur van respect voor elkaar, tolerantie en samenwerking, vanuit positieve waarden en normen, vanuit een sfeer van samenzijn.

 

De Stappen is een school die met de leerresultaten over het algemeen ruim boven de ondergrens van de inspectie scoort.  De school richt zich de komende jaren op (het voortdurend verbeteren van) het primaire proces, het pedagogisch schoolklimaat en de 1 zorgroute, met groepsplannen op verschillende niveaus. De school gaat zich toeleggen op de nieuwe media en de toepassing van ICT binnen het onderwijsproces van de school. 

 

Het stimuleren van het pedagogisch schoolklimaat pakt de school samen met de ouders op. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een gedragsprotocol voor leerlingen, ouders en leerkrachten. De school ziet dit als een mooie aanloop naar volwaardig partnership met ouders