KPO Basisschool De Linde

'Structureel Coöperatief Leren'

 

Basisschool De Linde werkt, sinds vier jaar met Structureel Coöperatief Leren. Dit betekent dat de school vormen van interactie en gestructureerde samenwerking toepast binnen de bestaande methodes en projecten.  De betrokkenheid van de 130 leerlingen die hierdoor effectief bereikt wordt, leidt tot een beter leerproces en resultaten.

Gestructureerde samenwerking is de basis van Structureel Coöperatief Leren en dient te voldoen aan de volgende vier basisprincipes, het zogenaamde GIPS-model:
1. de deelname van elke leerling is ongeveer Gelijk
2. de Individuele prestatie moet aantoonbaar zijn
3. de leerlingen hebben elkaar op een Positieve manier nodig
4. iedereen is tegelijkertijd actief (= Simultaan)

Samenwerken lukt het beste wanneer de sfeer in de groep en de onderlinge relaties goed zijn. Daarom besteedt de school voortdurend aandacht aan activiteiten die de sfeer binnen het team (= groepje van 3 of 4 leerlingen) en de groep (als geheel) positief beïnvloeden.  
Hierbij richt de school zich op didactische werkvormen "Teambouwers en Klasbouwers".

Teamwerk is een goede voorbereiding op een wereld die steeds meer gekarakteriseerd wordt door het werken in teams, netwerken en onderlinge afhankelijkheid. 

Op basis van de toepassing van Klasbouwers wil de school een sociaal en veilig klimaat in de groep versterken. De leerlingen krijgen de gelegenheid om elkaar op een positieve manier te leren kennen en samen te werken met hun groepsgenoten. 

De Linde draagt door te investeren in deze didactische werkvormen bij aan een goed pedagogisch en sociaal klimaat waarbij het plezier om te leren en het respect voor elkaar voorop staan!

Contactgegevens

  1. Dorpsstraat 71
    4709 AB, Nispen
    Telefoon: 0165 36 65 03

  2. Bezoek website Stuur een email

Contactpersonen

Corine Jacobsz-Schuurmans, directeur