KPO Basisschool Berkenveld

Berkenveld, een echte dorpsschool waar je je thuis voelt.  

Berkenveld is een laagdrempelige katholieke dorpsschool die kinderen een brede kijk op de wereld biedt in respectvolle omgang met elkaar.

Berkenveld is onderdeel van de organisatorische eenheid Berkenveld/Heilig Hart.

  

Wij bieden opbrengstgericht onderwijs, aangepast aan het niveau en de behoefte van ieder kind. De school werkt handelingsgericht volgens de 1-zorgroute met groeps- en toetsbesprekingen en daaraan gekoppelde verbeteracties.

 

Binnen de beschermde omgeving van een kleine dorpsschool krijgen onze leerlingen de kans zich te ontwikkelen in een gestructureerde, inspirerende leeromgeving. Berkenveld is in ontwikkeling naar een BAS-gecertificeerde school. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School.  Het brede en meerjarige schoolontwikkelingsprogramma is gericht op het gestructureerd ontwikkelen van een eigen vorm van adaptief onderwijs wat zich onder andere doorvertaalt in de uitstraling van de school, het leerkrachtgedrag en het onderwijs in de groepen. Om tegemoet te komen aan de verschillende intelligenties en leerstijlen van kinderen oriënteren wij ons op het uitbreiden van het gebruik van ICT in de groep.

 

In samenwerking met de peutergroep Berkenveld, Stichting TSO de Berk en kinder- en buitenschoolse opvang Berkentuin verzorgen wij een volledig dagarrangement. Deze samenwerking staat bovendien garant voor een doorgaande leerlijn op het gebied van taalonderwijs vanaf de peuterspeelzaal en de kinderopvang naar groep 1/2 van de basisschool.

 

Berkenveld streeft een goed contact met zowel de ouders als de verenigingen en stichtingen in het dorp na. Veel activiteiten in het dorp worden in onderlinge samenwerking georganiseerd. Deze samenwerking zal verder worden uitgebreid en geïntensiveerd. 

 

KPO werkt met de "Organisatorische eenheid". 

Een organisatorische eenheid bestaat uit meerdere scholen die op alle gebieden intensief met elkaar samenwerken onder aansturing van een managementteam (MT). Dit MT bestaat uit een of meerdere directeuren en op iedere school een leerkracht met directietaken. Het MT is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle, onder de organisatorische eenheid vallende, scholen. Binnen het MT is een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zo is er de organisatorische eenheid Kortendijk die vanaf augustus 2016 gevormd wordt door KPO Basisschool Klaverweide, KPO Basisschool Saffier en KPO Basisschool Cortendijck. Iedere school behoudt zijn eigen identiteit en schoolconcept.

 

Ook KPO Basisschool Heilig Hart en KPO Basisschool Berkenveld vormen vanaf augustus 2016 een organisatorische eenheid onder leiding van Corine Jacobsz-Schuurmans.

 

De samenwerking zorgt ervoor  dat de krachten gebundeld worden, waardoor de scholen elkaar versterken. Dit zal leiden tot innovaties en verbeteringen van het onderwijs op onze scholen, zoals bijvoorbeeld in de wijk Kortendijk. De organisatorische eenheid is namelijk 'slechts' het middel om ons doel Goed Onderwijs voor onze kinderen te bereiken. Onze belofte is niet voor niets "KPO, ontwikkeling voor jou". Die belofte heeft betrekking op de ontwikkeling van Kinderen, Professionals en Organisatie: KPO !

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

  1. Herelsestraat 110
    4726 AH, Heerle
    Telefoon: 0165 30 18 06

  2. Bezoek website Stuur een email

Contactpersonen

Corine Jacobsz-Schuurmans, directeur