KPO Basisschool Klaverweide

KPO Basisschool Klaverweide is onderdeel van de organisatorische eenheid Kortendijk, waar naast Klaverweide ook de Saffier en de Cortendijck toe behoren.

 

Op Klaverweide worden leerlingen uitgedaagd actief te leren. Daarbij is er volop aandacht voor het individuele kind, een goede zorgstructuur en een voortdurende stimulering van creativiteit. Op deze wijze komt de school tegemoet aan verschillen tussen leerlingen.

De Klaverweide streeft naar een zorgvuldig evenwicht tussen traditionele onderwijsvormen en 'Actief leren'. In de ochtend staan de basisvakken rekenen, taal en lezen centraal. Deze vakken worden gestructureerd en vanuit hedendaagse methoden aangeboden.

 

In de middag werkt men volgens de principes van 'Actief leren'. Er wordt gewerkt met thema's waarin wereldoriëntatie, techniek en de creatieve vakken zijn verweven. De leerlingen gaan actief op zoek naar antwoorden op hun leervragen. Het ontwikkelen van vaardigheden als samenwerken, taakgericht werken en zelfstandigheid krijgen daarbij extra aandacht.  De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en leren weloverwogen te kiezen binnen vooraf bepaalde, duidelijke kaders. De leerkracht heeft hierbij een begeleidende en coachende rol.

 

KPO werkt met de "Organisatorische eenheid".

Een organisatorische eenheid bestaat uit meerdere scholen die op alle gebieden intensief met elkaar samenwerken onder aansturing van een managementteam (MT). Dit MT bestaat uit een of meerdere directeuren en op iedere school een leerkracht met directietaken. Het MT is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle, onder de organisatorische eenheid vallende, scholen. Binnen het MT is een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

 

Zo is er de organisatorische eenheid Kortendijk die vanaf augustus 2016 gevormd wordt door KPO Basisschool Klaverweide, KPO Basisschool Saffier en KPO Basisschool Cortendijck. Iedere school behoudt zijn eigen identiteit en schoolconcept. De directeuren in het managementteam zijn Joyce Hartman en Ad Paantjens.

 

Contactgegevens

  1. Lavadijk 183
    4706 KZ , Roosendaal
    Telefoon: 0165 54 53 70

  2. Bezoek website Stuur een email

Contactpersonen

Directie:

Ad Paantjens, directeur

Joyce Hartman, directeur