KPO Basisschool De Appel

 

Basisschool De Appel is gelegen in stadsdeel 'De Westrand', een multiculturele wijk aan de westkant van Roosendaal. De school telt zo’n 260 leerlingen verdeeld over 11 groepen. Het motto van De Appel is De Kracht van Kleur. De school is gestoeld op de volgende vier pijlers:

 

  • Een positieve benadering: Leerkrachten en ouders gaan op een prettige, respectvolle en stimulerende manier met elkaar om. Met een fijn en positief leefklimaat bereiken we samen zo veel meer.

 

  • Kleurrijk: als multiculturele school omarmt De Appel de verschillen in leerlingen. Zij haalt er juist haar kracht uit!  Door de jarenlange ervaring is De Appel goed in staat in te spelen op de individuele behoeften en talenten van ieder kind.

 

  • Veelzijdig: Het onderwijsprogramma is breed, veelzijdig en creatief. Omdat ieder kind anders is, speelt  De Appel bij het aanbieden van de lesstof in op deze verschillen. Zo zorgt men ervoor dat alle  leerlingen leren op hun eigen niveau en daarmee optimaal tot bloei komen.

 

  • Uitdagend:  De Appel is professioneel en ambitieus. Men wil steeds beter worden en neemt dan ook een uitdagende houding aan naar leerkrachten, ouders en leerlingen. Door kritisch te blijven en steeds op zoek te gaan naar verbetering en vernieuwing, ontwikkelt iedereen zich.

 

Deze vier pijlers maken van De Appel een school waar kinderen opgroeien tot jongeren met  zelfvertrouwen, ruime kennis en stevige sociale vaardigheden.