Schakelklassen

 

'Extra aandacht voor taalontwikkeling'

 

Taalachterstand kan een optimale leerontwikkeling in de weg staan en daarom vinden we het van groot belang hier extra aandacht aan te besteden. Om de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen die te kampen hebben met een taalachterstand te vergroten, biedt KPO Roosendaal hen een jaar lang intensief taalonderwijs in een aparte groep: de schakelklas.

 

KPO Roosendaal heeft drie schakelklassen, bestemd voor basisschoolleerlingen van alle schoolbesturen in Roosendaal. Voor de schakelklas komen leerlingen in aanmerking die in groep 2, groep 4 of groep 5 blijken achter te blijven op het gebied van taal- en woordenschatontwikkeling, zonder dat er sprake is van specifieke andere leer- of gedragsproblemen. Om een grote inhaalslag te maken krijgen zij les van een gespecialiseerde leerkracht op het taalgebied en stromen na een jaar terug in het reguliere onderwijs. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de taalprestaties van leerlingen in schakelklassen omhoog gaan, een effect waar zij hun verdere schoolloopbaan profijt van hebben. Twee schakelklassen zijn gevestigd op basisschool de Vlindertuin (groep 3 en 5). De schakelklas groep 6 is gevestigd op basisschool de Appel. Jaarlijks worden de effecten van dit project gemeten en wordt de voorzetting bepaald.