Raad van Toezicht

 

In de organisatiestructuur van KPO Roosendaal is geborgd dat het College van Bestuur op haar beurt ook gecontroleerd wordt. Dit toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden.

 

  •   Mw. Mr. J.C. van den Bosch MBA (voorzitter)
  •   Dhr. C.J.T.M. Maas
  •   Dhr. Ing. E.L.M. Dinkgreve
  •   Dhr. Drs. P.S.M. van den Boom
  •   Mw J. Stuurman