Oudersenaat


De Oudersenaat is een denktank voor het College van Bestuur van KPO. Dit betekent dat zij in gesprek gaan over onderwerpen die alle KPO-scholen aangaan en voor ouders relevant zijn. Bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van pesten, leerlingenzorg en passend onderwijs. De Oudersenaat kan het College van Bestuur ook gevraagd en ongevraagd advies geven.


De Oudersenaat denkt mee over nieuwe ontwikkelingen als de plannen nog in de kinderschoenen staan. Op die manier kan er, vanuit het gezichtspunt van ouders, in een vroeg stadium invloed worden uitgeoefend op de uitwerking van plannen en beleidskeuzes. Dit is een verschil met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die formele bevoegdheden heeft aan het eind van het traject, als het beleid moet worden vastgesteld.


Ouders van alle KPO-scholen zijn welkom in de Oudersenaat. Zij vertegenwoordigen daar overigens niet de school van hun kind(eren), maar nemen op eigen titel deel.


Geïnteresseerde ouders kunnen contact opnemen met de Oudersenaat, telefoon: (0165) 567761, e-mailadres: oudersenaat@kporoosendaal.nl.