Klachtenregeling

Wanneer een ouder of personeelslid zaken aan de orde wilt stellen, dan vragen we altijd dit eerst op school op te nemen met de direct betrokkenen. Klachten kunnen onder andere betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, seksuele intimidatie, pesten of de inrichting van de schoolorganisatie. Wanneer de klacht door de school niet afdoende is afgehandeld, heeft iemand verschillende mogelijkheden om de klacht via het klachtenformulier kenbaar te maken. Deze staan uitgebreid beschreven in onze klachtenregeling. 

 

Postadres:

Postbus 1754

4700 BT Roosendaal