Afdeling Hoogbegaafdheid

KPO Centrum voor Hoogbegaafdheid: dagonderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

 

Welkom op de pagina van het KPO Centrum voor Hoogbegaafdheid, afdeling van KPO basisschool Lavoor. 

KPO Roosendaal is in augustus 2012 gestart met het bieden van dagonderwijs aan hoogbegaafde leerlingen op basisschool Lavoor aan de Hoveniersberg.

Er is gestart met twee groepen: één groep 6 t/m 8 jarigen en één groep 9 t/m 11 jarigen.

Vanaf schooljaar 2013-2014 is de afdeling uitgebreid met een derde groep. Er zijn in het schooljaar 2017 - 2018 wederom 3 groepen; groep 4/5 Juf Judith en juf Elise (LIO), groep 6 Juf Chantal en groep 7/8 Juf Lieke.

 

Aangepast onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Onze afdeling verzorgt volledig dagonderwijs voor hoogbegaafde kinderen uit de regio. Door hen uitdagend onderwijs te bieden op hun eigen niveau, ontwikkelen de kinderen hun talenten optimaal. Hoogbegaafde kinderen leren graag vanuit grote gehelen en willen dieper op onderwerpen ingaan dan hun leeftijdsgenoten. Daarnaast hebben hoogbegaafde kinderen minder uitleg en oefenstof nodig dan hun leeftijdsgenoten waardoor er ruimte in het lesrooster ontstaat voor extra vakken. Uiteraard moeten hoogbegaafde kinderen ook leren lezen, rekenen en spellen, maar zij kunnen over het algemeen de leerstof aan van één of meerdere leerjaren hoger aan.

 

Leerlingen kunnen instromen binnen HBG na een compleet intaketraject, waarbij aan alle voorwaarden moet worden voldaan. Daarnaast moeten de kinderen minimaal een leesvaardigheidsniveau hebben van eind groep 3. Dit in verband met de manier van werken binnen HBG. De kinderen moeten in staat zijn zelfstandig gebruik te maken van informatiebronnen en zelf deze informatie kunnen verwerken om werkstukken en presentaties te maken. Voor rekenen en begrijpend lezen is er minimaal een III score op de cito toetsen van E3 vereist. Daarnaast moet de leerling leesbaar kunnen schrijven.

 

De wereld oriënterende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, worden aangeboden in de vorm van projecten. Waarbij nadrukkelijk de kennis van buiten de school naar binnen wordt gehaald in de vorm van bijvoorbeeld gastlessen en excursies. Bij verschillende projecten bezoeken we een bedrijf of instelling waar de kinderen een rondleiding of presentatie krijgen. De creatieve vakken zoals dans, drama en muziek komen uiteraard ook aan bod. Hierbij maken we graag gebruik van de kennis en vaardigheden van externe docenten. Ook de vakken informatica en filosofie worden aangeboden. Sociale vorming maar ook studievaardigheden komen nadrukkelijk aan bod.

 

Voor verdere informatie kunt u mailen naar: Judith Zom: j.zom@kporoosendaal.nl