Jaarverslagen

De jaarverslagen van KPO Roosendaal geven comform de daarvoor geldende richtlijnen inzicht in de samenstelling en de activiteiten van de stichting. Het jaarverslag geeft ook informatie over het gevoerde beleid, behaalde resultaten en belangrijk geachte ontwikkelingen