Week van het Katholiek Onderwijs 2015: ’Kiezen voor elkaar’

Van 9 tot en met 13 november 2015 heeft voor de tweede keer de Week van het Katholiek Onderwijs plaats. Het thema is ‘Kiezen voor elkaar’. Wat betekent een waarde als solidariteit voor de vormgeving van goed onderwijs?

Onlangs ontvingen alle katholieke scholen in het primair en voortgezet onderwijs lessuggesties rond de figuur van Sint Maarten, die bij uitstek liet zien wat solidariteit is. Zijn naamdag wordt op 11 november gevierd. 
Dit jaar verwacht de Nederlandse Katholieke Schoolraad op basis van een enquête dat heel wat scholen actief zullen meedoen. Deze scholen worden zoveel mogelijk in beeld gebracht in een digitale estafette. Op een viertal scholen zullen ook regionale bijeenkomsten georganiseerd worden rond het thema. De Week van het Katholiek Onderwijs beoogt de bezieling, het eigenaarschap en het zelfbewustzijn van mensen in het katholiek onderwijs te ondersteunen, stimuleren en bevorderen.

 

Klik hier om de lesbrieven te downloaden