Vakantiegroet College van Bestuur: "een gevoel van waardering en samenwerking!"

Schooljaar 2014-2015 is door velen ervaren als een heftig schooljaar. Met recht een schooljaar van uitersten. De piketpalen m.b.t. passend onderwijs gaan samen steeds meer een stevig fundament vormen binnen onze organisatie. Het inspectiekader nieuwe stijl waarbij een aantal KPO scholen zijn bezocht door de onderwijsinspectie wordt door schoolteams ervaren als prettig. Een gedegen, kritische zelfevaluatie van de school in combinatie met een sparrende, invoelende houding van de inspectie zorgt voor een gevoel van waardering en samenwerking.

 

Op dit moment leggen we de laatste hand aan het strategisch beleidsplan voor de komende vier jaren. We zijn als College van Bestuur trots op de democratische wijze van totstandkoming. Een groot compliment voor alle betrokken stakeholders die samen hebben gezorgd voor een stevig draagvlak onder het motto: Focus, Verbinden & Borgen. Tevens een compliment voor de constructieve wijze waarop KPO collectief de schouders heeft gezet onder de nieuwe cao. We hebben niet alle antwoorden maar nadrukkelijk het vertrouwen dat we in gesprek met elkaar dit prima vorm kunnen geven.

 

In menselijk opzicht was de ontmoeting van collega’s tijdens onze kerstbelevingsavond er eentje om nooit te vergeten. Ook de glunderende gezichten van de jubilarissen tijdens de jaarlijkse jubelavond zorgden voor een warm gevoel. Een aantal KPO collega’s werd verblijd met de geboorte van een zoon of dochter. Helaas werden we ook geconfronteerd met het overlijden van zeer gewaardeerde collega’s. Het leven heeft een ritme als dat van de seizoenen.

Om in die beeldspraak te blijven wenst het College van Bestuur jullie allen een mooie zomer toe!

 

John Verdaasdonk

Kees Mens