Streven naar een hogere kwaliteit van het taalonderwijs

Woensdag 1 juni kwamen 16 taalcoördinatoren en een drietal directeuren van de basisscholen in de Tipitent van het Hooihuis bij elkaar voor een gedachtewisseling over de kwaliteit van het taalonderwijs.

 

In de afgelopen jaren is op de meeste basisscholen van KPO gebruik gemaakt van een taalbeleidsplan. Op deze doorstartbijeenkomst spraken de coördinatoren over hun gezamenlijke doel: het taalonderwijs op de basisscholen naar een hoger plan tillen.

 

In viertallen werd gediscussieerd over welke mogelijkheden er zijn om komend schooljaar samen te komen tot verschillende kwaliteitsimpulsen op taalgebied. Het is de bedoeling om samen na te denken over de kwaliteit van het taalonderwijs op elke afzonderlijke school. Op de bijeenkomst werd gesproken over de wijze waarop bepaalde domeinen van het taalonderwijs op de school in praktijk worden gebracht en welke wensen er zijn om andere aandachtsgebieden van taal een nieuwe impuls te geven. Aan de orde kwamen vragen als "Heeft de school een actueel taalbeleidsplan?, Welke prioriteiten zijn daarin opgenomen?; Is er regelmatig overleg over het taalonderwijs?; Welke belemmerende of stimulerende factoren kun je benoemen om het taalgebied te concretiseren op jouw school?"

Aan de hand van prikkelende uitspraken vond een korte uitwisseling van ideeën plaats over goed taalonderwijs. De taalcoördinatoren spraken af in september een vervolgbijeenkomst te houden om een plan van aanpak op te stellen. Hierin geldt het taalbeleidsplan van de school als belangrijk instrument voor de planning van het taalonderwijs op de school. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er (nodig) zijn om de kwaliteit van taal en taalonderwijs te borgen en te verbeteren middels netwerken, onderlinge ondersteuning, intervisie, coaching en scholing. De audits die momenteel op alle scholen worden afgenomen kunnen hierbij als basis dienen voor 'opbrengstgericht taalonderwijs´. De bijeenkomst werd gezamenlijk georganiseerd door Theo Pullens en Hans van Oosterbosch van Pabo Avans en Kees Boeren namens KPO.