Scholen voor speciaal onderwijs De Sponder en De Fakkel samen in nieuwbouw Roosendaal

De vlag gaat uit bij De Sponder en De Fakkel. De twee scholen voor speciaal (basis)onderwijs krijgen gezamenlijke nieuwbouw voor 265 leerlingen op de huidige locatie van De Fakkel aan de Van Goghlaan in de Westrand.


Het bestaande pand van De Fakkel is volgens wethouder Hans Verbraak zo versleten dat nieuwbouw de enige optie is. Kosten: bijna 6 miljoen euro inclusief investeringen om het gebouw naar de toekomst toe zo efficiënt en duurzaam mogelijk te gebruiken.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het miljoenenkrediet. Verbraak gaat ervan uit dat dit snel kan, zodat ook de sloop van het huidige pand van De Fakkel in rap tempo kan starten.

"Alle seinen staan eindelijk op groen. We willen de vaart erin houden zodat de nieuwe school in de zomer van 2017 klaar is", aldus de wethouder donderdag bij de bekendmaking.