Samenwerking KPO met RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie) en RIO (Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen).

Vanaf november is het RID ook in Roosendaal gevestigd, op het bestuurskantoor van KPO. Het RID is ruim 25 jaar specialist in onderzoek en behandeling bij kinderen en volwassenen. Het RID heeft 13 vestigingen, onder meer in Breda. Wekelijks komen er circa 1700 kinderen voor behandeling naar de vestigingen. RIOzorg is de zusterorganisatie van het RID. Waar het RID zich bezighoudt met dyslexie is RIOzorg gespecialiseerd in ontwikkelingsproblemen. Vanaf november is het RID en RIOzorg ook op het bestuurskantoor van KPO gevestigd.

>>>

 

RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie)
Het RID is ruim 25 jaar specialist in onderzoek en behandeling bij kinderen en volwassenen. Het RID heeft 13 vestigingen, onder meer in Breda. Wekelijks komen er circa 1700 kinderen voor behandeling naar de vestigingen. Het RID heeft dit jaar een aantal nieuwe locaties geopend, waardoor de zorg dichter bij de cliënt gebracht kan worden. Het RID biedt daarmee op locatie dezelfde hoge behandelkwaliteit als op de bestaande vestigingen.

 

Vanaf november is het RID ook in Roosendaal gevestigd, op het bestuurskantoor van KPO.

 

Cindy van Sprundel (gespecialiseerd dyslexiebehandelaar/ psycholoog) zal daar zowel diagnostiek als behandeling gaan uitvoeren. Zij zal in samenwerking met haar collega Karen Westerveen-Brouwer (Contactpersoon Primair Onderwijs) contact opnemen met de intern begeleiders van de KPO scholen om een afspraak te maken voor een eerste kennismaking. Cindy zal wekelijks op donderdag en vrijdag in Roosendaal aanwezig zijn. Het onderzoek, dat vooraf gaat aan de behandeling, bestaat meestal uit twee dagdelen. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, kan gestart worden met een vergoed behandeltraject (dyslexiebehandeling GRAMMA).

In samenwerking met KPO wordt voor de kinderen die niet in aanmerking komen voor een vergoed behandeltraject een alternatieve aanpak ontwikkeld.

 

RIOzorg (Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen)

RIOzorg is de zusterorganisatie van het RID. Waar het RID zich bezighoudt met dyslexie is RIOzorg gespecialiseerd in ontwikkelingsproblemen. RIOzorg biedt onderzoek en behandeling (basis en specialistische zorg) aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar als er tekenen zijn van onder andere concentratieproblemen, ADHD, autisme, angst, dwang, tics, somberheid en trauma. RIOzorg werkt zonder wachtlijst, onderhoudt intensief contact met de school en de ouders van het kind. Er ligt bovendien een uitstekend contract met de regio West-Brabant-West. De school kan altijd even anoniem een leerling bespreken, heeft dit kind wel zorg nodig, en is RIOzorg dan het juiste loket voor dit kind? RIOzorg gaat uit van de talenten van het kind.

 

Samenwerking RID en RIOzorg

RID en RIOzorg werken nauw samen als er sprake is van comorbiditeit. Kinderen die te maken hebben met ADHD en dyslexie bijvoorbeeld, kunnen wij heel efficiënt helpen.