Salaris structuur primair onderwijs

Tijdens de cao- onderhandelingen is er terecht stevig ingezet m.b.t. de salarissen van leerkrachten. Tijdens de stakingsdagen hebben we als primair onderwijs nadrukkelijk de steun ervaren van ouders gezien het begrip voor de acties.

Binnen het primair onderwijs kennen we meerdere  functies dan de functie leerkracht. Als collectief van o.a. leerkrachten, directies en onderwijs ondersteunend personeel dragen wij gezamenlijk zorg voor een goed onderwijsaanbod op onze scholen. De directeuren vragen momenteel in de media terecht aandacht voor de scheefgroei m.b.t. hun salaris. Laten we hopen dat dit een opstapje is naar een evenwichtige salarisstructuur binnen het primair onderwijs die recht doet aan alle functies.

 

College van Bestuur

KPO Roosendaal