Privacy van de digitale gegevens van uw kind

Als ouder of verzorger moet u ervan uit kunnen gaan dat de school van uw kind verantwoord omspringt met zijn of haar privégegevens en dat de privacy van uw zoon of dochter bij de school in goede handen is. Ook wij vinden die privacy van grote waarde en we doen er dan ook zoveel mogelijk aan om die te beschermen.

Het goed regelen van die bescherming wordt steeds belangrijker. In de huidige digitale samenleving maken ook onze scholen namelijk steeds meer gebruik van digitale leermiddelen. Dat doen we om uw kind zo goed mogelijk op zijn of haar toekomst voor te bereiden. Bovendien groeien hiermee de mogelijkheden om hem of haar op maat les te geven. 

 

In de media hebben diverse berichten gestaan over de veiligheid van de leerlinggegevens die bij het gebruik van bijvoorbeeld digitale lesboeken en apps betrokken zijn. Hoewel op onze scholen op dit moment geen problemen zijn, willen wij u graag informeren om welke gegevens het precies gaat, wat er met deze gegevens gebeurt en hoe wij de privacy van uw kind bewaken.

 

Uitgeverijen van digitale lesboeken en apps hebben hun digitale lesmateriaal achter slot en grendel staan. Om oefeningen te kunnen maken op de computer en ook om de leraar  inzicht te geven in hoe leerlingen hun opdrachten maken en wat hun vorderingen zijn, wordt van ieder kind digitaal informatie verwerkt. Het gaat daarbij om voor- en achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, geslacht en de klas van het kind. Maar ook om enkele gegevens over onze scholen zelf. Hierbij zijn uitgeverijen betrokken en ook Basispoort, een soort digitale toegangspoort tot al het lesmateriaal dat wij op scholen gebruiken. Scholen hebben volledige zeggenschap over die persoonsgegevens en dat moet ook zo blijven. Een uitgeverij en Basispoort mogen er natuurlijk niet mee ‘aan de haal gaan’. We hebben geen aanwijzingen dat dit nu wel gebeurt.

 

In de afgelopen tijd bleek dat er een kwetsbaarheid in het systeem van Basispoort zat waardoor kwaadwillenden in theorie op bepaalde scholen toegang tot enkele leerlinggegevens zouden kunnen hebben. Dat gold alleen voor scholen die met een verouderd systeem werken (Windows XP). Voor onze scholen geldt dat niet.

 

Dat neemt niet weg dat wij alles in het werk stellen om het risico op dergelijke situaties en misbruik van gegevens zo klein mogelijk te houden, zodat we de privacy van uw kind ook in de toekomst kunnen waarborgen. De PO-Raad, de vereniging van de scholen in het primair onderwijs, overlegt op dit moment over plannen om de gegevens voortaan zo te verwerken dat ze moeilijker tot individuele kinderen te herleiden zijn. Daarnaast worden er met de uitgevers en andere dienstverleners centrale afspraken, gedragsregels en overeenkomsten gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens. Dat moet zorgen voor meer inzicht in en controle over de informatie.

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bovenschools ICT Coördinator

Toine Mol