Pilot KPO leerlijn identiteit in 7 thema's per jaar, les 2 rondom St-Maarten ( 11 november).

Voor identiteit willen we in een schooljaar 7 waarden als vertrekpunt en leerlijn nemen. Deze 7 waarden willen we eigentijds vertalen in lesbrieven. De christelijke levensvisie staat centraal in de lesbrieven omdat onze Stichting KPO een katholiek identiteit heeft. Ouders kiezen nog heel bewust voor katholiek onderwijs en als school hebben we dan ook een verantwoordelijkheid om de kinderen een (katholieke) godsdienstige vorming mee te geven. Gezien onze samenleving multicultureel is, is het belangrijk dat kinderen ook kennis maken met andere religies. Godsdienstonderwijs is iets anders dan het vak geestelijke stroming waarin ook de andere religies centraal staan.

>>>

 

Nu in de Week van het Katholiek Onderwijs 2015: ’Kiezen voor elkaar’ 

Van 9 tot en met 13 november 2015 heeft nl. voor de tweede keer de Week van het Katholiek Onderwijs plaats. Het thema is ‘Kiezen voor elkaar’. Wat betekent een waarde als solidariteit voor de vormgeving van goed onderwijs? 

Meer weten?

 

Download hier de lesbrieven voor de Week van het Katholiek Onderwijs 2015 van 9 tot en met 13 november:

 

- De lesbrief algemeen: http://www.rkkerk.nl/bestanden/week%20katholiek%20onderwijs%202015/NKSR-WKonderwijs2015-lesbrief-algemeen.pdf

- De lesbrief onderbouw: http://www.rkkerk.nl/bestanden/week%20katholiek%20onderwijs%202015/NKSR-WKonderwijs2015-lesbrief-onderbouw.pdf

- De lesbrief middenbouw: http://www.rkkerk.nl/bestanden/week%20katholiek%20onderwijs%202015/NKSR-WKonderwijs2015-lesbrief-middenbouw.pdf

- De lesbrief bovenbouw: http://www.rkkerk.nl/bestanden/week%20katholiek%20onderwijs%202015/NKSR-WKonderwijs2015-lesbrief-bovenbouw.pdf