Periodiek kwaliteitsonderzoek van start...

Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor de KPO scholen belangrijk om te weten wat de ouders van de school van hun kind vinden. Daarom wordt vanaf maandag 16 november het periodiek KPO kwaliteitsonderzoek uitgevoerd.

>>>

Alle scholen van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal (KPO) doen mee aan dit kwaliteitsonderzoek op schoolniveau. Dit gebeurt digitaal via een kwaliteitsvragenlijst die ouders via de mail rechtstreeks ontvangen. De resultaten van het onderzoek stellen onze scholen en het bestuur van KPO in staat het onderwijs aan onze kinderen / uw kind nog beter aan te passen aan de wensen en opvattingen van onze ouders, medewerkers en leerlingen.

 

Als alle resultaten verwerkt zijn worden de ouders vanzelfsprekend op de hoogte gebracht van de resultaten en aanbevelingen. En natuurlijk wat dit betekent voor het onderwijs op onze scholen en aan uw kind. De kwaliteitsvragenlijsten worden ook afgenomen onder de leerlingen van onze groepen 6, 7 en 8 én de medewerkers / leerkrachten van de school, zodat we een goed beeld kunnen krijgen wat belangrijk is voor het toekomstig beleid van onze scholen en onze Stichting.

 

Onze medewerkers zien uit naar uw opvatting en aanbevelingen. De mening van ouders, medewerkers en leerlingen stellen wij zeer op prijs voor ons toekomstig beleid.