Ouders als partner: Goed partnerschap met ouders komt de ontwikkeling van onze leerlingen ten goede.

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen de scholen en de ouders een zeer belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze kinderen.

Goed partnerschap met ouders komt de ontwikkeling van onze leerlingen ten goede. Het leidt tot meer wederzijds begrip en meer inzicht in de ontwikkeling van het kind. Ouders zijn betrokken bij de school, dat  blijkt bijvoorbeeld uit tevredenheidsonderzoeken en hoge opkomstpercentages bij bijeenkomsten die de school organiseert.

Het zijn allemaal redenen waarom KPO investeert in het partnerschap met ouders. Wij  zijn ons bewust van het belang van een goede relatie met ouders.  Ouders moeten weten wat zij van de school mogen verwachten en andersom. Een gelijkwaardige dialoog – vanuit respect voor elkaars expertise – is middel én doel voor goed partnerschap.

 

Link door: https://www.oudersonderwijs.nl/