Op 5 oktober aanstaande zijn de KPO scholen gesloten

De onderwijsvakbonden, PO Raad en PO in Actie hebben 5 oktober aanstaande uitgeroepen tot landelijke stakingsdag voor het primair Onderwijs. Onder het Primair Onderwijs vallen alle reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Feitelijk spreken we over alle scholen van KPO Roosendaal inclusief SBO en (V)SO.

Op donderdag 5 oktober zullen een aantal van onze medewerkers gehoor geven aan de oproep om te staken. Medewerkers hebben het wettelijke recht om deel te nemen aan de stakingsdag. Als men besluit om deel te nemen en niet te werken dan kan het bestuur daar niets aan doen. De individuele werknemer beslist m.b.t. wel of niet deelnemen aan de staking. Het is niet toegestaan om stakend personeel te vervangen, dit zou namelijk het wettelijke stakingsrecht ondermijnen.

 

Het bestuur van KPO Roosendaal heeft uiteraard ook een mening m.b.t. de argumentatie die ten grondslag ligt aan de stakingsoproep. De salarissen van leerkrachten in het primair onderwijs verschillen aanzienlijk van die van hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Dat wordt door het primair onderwijs niet alleen onrechtvaardig gevonden, maar draagt er ook toe bij dat het voor het primair onderwijs steeds moeilijker wordt om nieuwe leerkrachten aan te trekken. Daarnaast wordt de werkdruk in het primair onderwijs als zeer groot ervaren: er wordt steeds meer van leerkrachten gevraagd, zowel binnen als buiten de klas. De klassen worden steeds groter; de administratieve last steeds zwaarder.

 

De KPO scholen zijn gesloten om collega’s in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de landelijke stakingsdag, maar ook om bestuurlijk onze steun uit te spreken. Wij begrijpen dat wij u als ouder of verzorger in de problemen kunnen brengen en vragen om uw begrip.  Staken doen we als primair onderwijs eigenlijk zeer zelden of nooit. De reden daarvan is dat we onze verantwoordelijkheid voor de leerlingen zeer goed voelen en beseffen: die laat je niet in de steek. Om diezelfde leerlingen ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden moet er wat aan de salarissen en werkdruk gedaan worden.

 

Nogmaals wij hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen en dat we op uw steun mogen rekenen, hoe lastig het wellicht ook is om uw kind op 5 oktober thuis te moeten houden. Mocht het voor u echt geheel onmogelijk zijn om die dag opvang voor uw kind te organiseren dan kunt u eventueel contact opnemen met de kinderopvang. De kosten van deze opvang zijn voor uw rekening. Mocht u aanvullende vragen hebben dan zijn onze directieleden voor u het aanspreekpunt.

Met vriendelijke groet,

College van Bestuur KPO Roosendaal