Onderwijstoezicht in beeld: de inspectie.

De animatie film 'Onderwijstoezicht in beeld' laat zien hoe de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt in het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
De animatie is vooral bedoeld voor ouders en leraren en geeft antwoord op vragen als: Wat doet de inspectie? Hoe doen we dat? En waar kijken we naar als we op schoolbezoek komen?