Nieuwe voorzitter College van Bestuur per 1 april 2014

De heer John Verdaasdonk is benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van per 1 april a.s. John is momenteel werkzaam bij de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). RVKO is een vereniging van scholen en peuterspeelzalen in Rotterdam e.o.

Onder de RVKO ressorteren 55 scholen, 20.000 leerlingen en 1800 medewerkers. John is bij de RVKO als bovenschools manager integraal verantwoordelijk voor 22 locaties en bijbehorende peuterspeelzalen. Daarvoor was hij werkzaam als lid van de bovenschoolse directie in het speciaal (voortgezet) onderwijs cluster 4 en als directeur primair onderwijs. John is 54 jaar, is getrouwd, heeft 2 dochters en woont in Rijsbergen. Hij zal binnen het College van Bestuur de portefeuilles Onderwijs & Personeel ter hand nemen.

 

De heer Ad Stadhouders treedt per 1 april terug als voorzitter CvB KPO Roosendaal. Ad blijft zich als adviseur Onderwijs en HRM inzetten voor de ondersteuningsunit en de KPO academie. De heer Ad Stadhouders heeft vanaf 1998 leiding mogen geven aan de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs in Roosendaal. Eerst als algemeen directeur en vanaf december 2008 als voorzitter van het College van Bestuur. Ad heeft besloten om de voorzittershamer over te dragen en zich voor de stichting, tijdens de laatste fase van zijn arbeidzame leven, als adviseur in te zetten voor onze Stichting.

 

Ik wens John en Ad en de gehele KPO organisatie veel succes !

Namens de Raad van Toezicht

Drs. W.F.L. Reijnders, voorzitter Raad van Toezicht.