Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het wetsvoorstel Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt op 1 juli 2013 in werking. De wet geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Dit betekent dat ook scholen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling met een meldcode moeten werken. Op de website van de Meldcode en de site Onderwijs en kindermishandeling vindt u handreikingen en hulpmiddelen om snel en effectief te kunnen handelen als er sprake is van dergelijke vermoedens.

Signalen van geweld en mishandeling worden vaak over het hoofd gezien of niet herkend. Veel professionals weten vervolgens niet goed wat zij moeten doen als ze geconfronteerd worden met slachtoffers van geweld. Het doel van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De nieuwe wet treedt op 1 juli 2013 in werking. Organisaties en professionals in de gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie, onderwijs en kinderopvang zijn dan verplicht een meldcode te gebruiken om snel en effectief te kunnen handelen.
.
Handreikingen
Op de website www.meldcode.nl vindt u informatie over het werken met een meldcode en antwoorden op vragen met betrekking tot het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is tevens een speciale website ontwikkeld over onderwijs en kindermishandeling: www.onderwijsenkindermishandeling.nl. Deze website biedt informatie voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders in het primair onderwijs. De site bevat onder meer achtergrondverhalen, video's van experts en digitale kennistoetsen (e-learning). Bezoekers van de site kunnen ook vragen stellen aan experts en de speciale onderwijsedities van het Tijdschrift Kindermishandeling raadplegen.