Leerkrachten en ouders in gesprek over partnerschap

Donderdagavond 25 oktober vond de inspiratiebijeenkomst 'Ouders en leerkrachten als Partners' plaats. Ruim 40 ouders en leerkrachten van vrijwel alle 21 KPO-scholen gingen met elkaar in gesprek over dit thema. De avond was een initiatief van de Oudersenaat en het College van Bestuur van KPO

Wat is de meerwaarde van samenwerking tussen ouders en leerkrachten als het gaat om de ontwikkeling van kinderen? De bijeenkomst van 25 oktober was bedoeld om hierover op een informele manier van gedachten te wisselen. Welke verwachtingen hebben ouders en leerkrachten van elkaar? Hoe communiceren we met elkaar? Wat is er in de ontwikkeling van een kind te winnen als je thuis en school meer met elkaar afstemt? Kortom, hoe kan partnerschap eruit zien?


Stof genoeg om over te praten. Namens KPO hebben Wil Molenaar (Stichting Perspectief) en Anne Marie Klomp (Giralis Groep) er een interactieve avond van gemaakt waarbij iedereen werd uitgedaagd om aan te geven wat voor hem/haar belangrijk is als het gaat om partnerschap. De hot topics blijken gelijkwaardigheid, informatie, betrokkenheid, welkom zijn, duidelijkheid, structuur en wederzijds respect. Een impressie van de avond is vastgelegd in zogenaamde Wordles. Het was goed om te zien dat ouders en leerkrachten het waarderen om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan. Helder werd dat het niet zozeer om de vorm, maar om de inhoud van het gesprek gaat. En om het feit dát je met elkaar in gesprek gaat.

Al met al een avond die smaakt naar meer. Dat ouders en leerkrachten partnerschap belangrijk vinden is wel duidelijk. Het vervolg moet aanknopingspunten geven hoe je dat in praktijk gaat brengen. In welke vorm en wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. Het College van Bestuur en de Oudersenaat pakken dit samen op. Diverse ouders en leerkrachten hebben na afloop van de avond aangegeven bij het vervolg betrokken te willen worden. Wil je dat ook? Meld je dan aan bij oudersenaat@kporoosendaal.nl