Klankborden met jonge leerkrachten

Binnen KPO is ongeveer 21% van de leraren 30 jaar of jonger. Een vertegenwoordiging van deze jonge leerkrachten heeft zich sinds jaar en dag binnen en op verzoek van KPO verenigd in een klankbordgroep. Deze groep komt vier keer per jaar bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van bestuur van KPO, over ontwikkelingen en plannen van KPO die belangrijk zijn voor jonge leerkrachten.

Onderwerpen
Joyce Roovers is één van de leden van de Klankbordgroep: " Ik zit nu ongeveer vijf jaar in de klankbordgroep en ik vind het heel leuk om mee te denken met KPO en mijn zegje te kunnen doen. We hebben al veel onderwerpen besproken. Het varieerde van de notitie mobiliteitsbeleid, de onderwijsdag tot aan de klachtenregeling en de website. We worden er bewust van gemaakt dat we er niet voor onszelf of voor onze school zitten, maar voor alle jonge leerkrachten van KPO. Die vertaalslag proberen we dan ook constant te maken."

 

Verschillende scholen
De leden van de klankbordgroep komen van verschillende scholen zoals De Saffier, Berkenveld , De Vondel, De Appel  en De Watermolen. Volgens Joyce mag deze vertegenwoordiging nog wel iets breder; " Wij streven voor het bereik van de klankbordgroep naar een brede vertegenwoordiging van scholen binnen KPO." Eén aandachtspunt voor de komende periode is verder de vertaalslag naar de achterban volgens Joyce: " Op dit moment zetten wij onze kennis door via de informele weg. In de kroeg en via ons onderwijsnetwerk vertellen wij onze jonge collegae wat er speelt binnen KPO en waar wij betrokken bij zijn. Deze communicatie vraagt eigenlijk om een beter en breder platform. Dit is iets waar wij verder over spreken en wat we de komende periode verder gaan uitwerken."

Werk jij bij KPO, ben je onder de 30 en wil jij meedenken in de klankbordgroep? Neem dan contact op met Joyce Roovers, via jroovers@desaffierkpo.nl of via 0165-536235