Deelname KPO scholen aan bezoek Koningspaar

Groep 5 van basisschool Het Talent, groep 6 van basisschool Berkenveld en groep 8 van basisschool Klaverweide zijn via de afdeling communicatie van KPO benaderd om deel te nemen aan het cultureel spektakel "cadans van de stad”, op 12 juni jl., in verband met het bezoek van het koningspaar Koning Willem Alexander en Koningin Maxima. De Jeroen Bosch was eveneens door de gemeente benaderd om met 80 leerlingen van dichtbij het spektakel bij te wonen.

De organisatie had KPO gevraagd mee te werken aan de voorstelling die de gemeente Roosendaal opvoerde op het marktplein voor het bezoek van het Koningspaar. Wij waren enorm enthousiast over het feit dat onze kinderen aan deze show mochten meewerken en gezien de reacties van de kinderen, zij ook! Het koningspaar kwam aan op de markt en werd ontvangen door Burgemeester Niederer. Hier startte op dat moment ook de voorstelling.

 

Deze bestond uit een aantal scènes. De kinderen van groep 8 van Klaverweide voegden in in de stoet, met shirts van de jeugdronde en fietsten langs het bordes. De kinderen van groep 5 van Het Talent en groep 6 van Berkenveld namen deel aan een groter koor en zongen mee in de slotscène!

Onder het publiek waren 80 kinderen van Jeroen Bosch op uitnodiging aanwezig om het Koningspaar van zeer dichtbij enthousiast toe te juichen."

 

Impressiefilm