De verplichte Meldcode en Meldplicht voor het onderwijs.

Download folder: deze geeft informatie over wat beide wetten inhouden en hoe u en collega's correct kunnen handelen aan de hand van het bijbehorende stappenplan c.q. de bijbehorende procesgang. Voorlichting: Het nakomen van beide wetten, meldplicht en meldcode, is een plicht van elke medewerker in het onderwijs! De folder helpt bij het geven van voorlichting over de meldplicht en de meldcode binnen de onderwijsinstelling.

.

Ook ter info voor ouders.

 

Of klik rechtstreeks door.