Actueel

 

KPO Roosendaal en de scholen die vallen onder de stichting hebben regelmatig nieuws te melden. Hieronder vindt u een overzicht van de actuele nieuwsberichten. 

16 juni 2013

Deelname KPO scholen aan bezoek Koningspaar

Groep 5 van basisschool Het Talent, groep 6 van basisschool Berkenveld en groep 8 van basisschool Klaverweide zijn via de afdeling communicatie van KPO benaderd om deel te nemen aan het cultureel spektakel "cadans van de stad”, op 12 juni jl., in verband met het bezoek van het koningspaar Koning Willem Alexander en Koningin Maxima. De Jeroen Bosch was eveneens door de gemeente benaderd om met 80 leerlingen van dichtbij het spektakel bij te wonen.
26 april 2013

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het wetsvoorstel Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt op 1 juli 2013 in werking. De wet geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Dit betekent dat ook scholen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling met een meldcode moeten werken. Op de website van de Meldcode en de site Onderwijs en kindermishandeling vindt u handreikingen en hulpmiddelen om snel en effectief te kunnen handelen als er sprake is van dergelijke vermoedens.