Actueel

 

KPO Roosendaal en de scholen die vallen onder de stichting hebben regelmatig nieuws te melden. Hieronder vindt u een overzicht van de actuele nieuwsberichten. 

17 november 2013

Nieuwe website biedt transparant en overzichtelijk beeld basisscholen

Met een druk op de knop gaf staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) op maandag 11 november het startschot voor www.scholenopdekaart.nl . Met deze website geeft de sector primair onderwijs invulling aan de wens transparant te willen zijn, op een overzichtelijke en bruikbare manier. Op de website staan op dit moment ondermeer gegevens over het aantal leerlingen, de beoordeling en waardering door de Onderwijsinspectie en welk advies de leerlingen krijgen als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Honderden scholen hebben ook hun eindtoetsgegevens al gepubliceerd, begin december staan deze gegevens van alle scholen op de site.
16 juni 2013

Deelname KPO scholen aan bezoek Koningspaar

Groep 5 van basisschool Het Talent, groep 6 van basisschool Berkenveld en groep 8 van basisschool Klaverweide zijn via de afdeling communicatie van KPO benaderd om deel te nemen aan het cultureel spektakel "cadans van de stad”, op 12 juni jl., in verband met het bezoek van het koningspaar Koning Willem Alexander en Koningin Maxima. De Jeroen Bosch was eveneens door de gemeente benaderd om met 80 leerlingen van dichtbij het spektakel bij te wonen.