Afdeling Hoogbegaafdheid

KPO Centrum voor Hoogbegaafdheid: dagonderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

 

Welkom op de pagina van het KPO Centrum voor Hoogbegaafdheid, afdeling van KPO basisschool Lavoor. 

KPO Roosendaal is in augustus 2012 gestart met het bieden van dagonderwijs aan hoogbegaafde leerlingen op basisschool Lavoor aan de Hoveniersberg.

Er is gestart met twee groepen: één groep 6 t/m 8 jarigen en één groep 9 t/m 11 jarigen.

Vanaf schooljaar 2013-2014 is de afdeling uitgebreid met een derde groep. Er zijn vanaf schooljaar 2016 - 2017 wederom 3 groepen; groep 4/5 Juf Judith, groep 6/7 Juf Chantal en groep 8 Juf Lieke.

 

Aangepast onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Onze afdeling verzorgt volledig dagonderwijs voor hoogbegaafde kinderen uit de regio. Door hen uitdagend onderwijs te bieden op hun eigen niveau, ontwikkelen de kinderen hun talenten optimaal. Hoogbegaafde kinderen leren graag vanuit grote gehelen en willen dieper op onderwerpen ingaan dan hun leeftijdsgenoten. Daarnaast hebben hoogbegaafde kinderen minder uitleg en oefenstof nodig dan hun leeftijdsgenoten waardoor er ruimte in het lesrooster ontstaat voor extra vakken. Uiteraard moeten hoogbegaafde kinderen ook leren lezen, rekenen en spellen, maar zij kunnen over het algemeen de leerstof aan van één of meerdere leerjaren hoger aan.

 

De wereld oriënterende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, worden aangeboden in de vorm van projecten. Waarbij nadrukkelijk de kennis van buiten de school naar binnen wordt gehaald in de vorm van bijvoorbeeld gastlessen en excursies. Bij verschillende projecten bezoeken we een bedrijf of instelling waar de kinderen een rondleiding of presentatie krijgen. De creatieve vakken zoals dans, drama en muziek komen uiteraard ook aan bod. Hierbij maken we graag gebruik van de kennis en vaardigheden van externe docenten. Ook de vakken informatica en filosofie worden aangeboden. Sociale vorming maar ook studievaardigheden komen nadrukkelijk aan bod.

 

Voor verdere informatie kunt u mailen naar: Vera Martens: v.martens@kporoosendaal.nl