Actueel


KPO Roosendaal en de scholen die vallen onder de stichting hebben regelmatig nieuws te melden. Hieronder vindt u een overzicht van de actuele nieuwsberichten. Tevens kunt u bladeren door ons nieuwsarchief en treft u hier onze nieuwsbrieven.

7 juni 2017

Peter van Leeuwen van KPO basisschool Jeroen Bosch in Roosendaal conciërge van het jaar.

Vele tientallen kinderen en collega’s deden tijdens het Onderwijsgala van BN DeStem hun uiterste best om hun favoriete leraar, lerares of conciërge naar de felbegeerde beker te juichen. Winnaar of niet, alle kandidaten vonden het in ieder geval een enorme eer dat zij waren genomineerd. “Blij verrast”, “een groot compliment” of “ik werd er echt even stil van”, waren enkele reacties van de leerkrachten en conciërges.
26 februari 2016

Scholen voor speciaal onderwijs De Sponder en De Fakkel samen in nieuwbouw Roosendaal

De vlag gaat uit bij De Sponder en De Fakkel. De twee scholen voor speciaal (basis)onderwijs krijgen gezamenlijke nieuwbouw voor 265 leerlingen op de huidige locatie van De Fakkel aan de Van Goghlaan in de Westrand.


Het bestaande pand van De Fakkel is volgens wethouder Hans Verbraak zo versleten dat nieuwbouw de enige optie is. Kosten: bijna 6 miljoen euro inclusief investeringen om het gebouw naar de toekomst toe zo efficiënt en duurzaam mogelijk te gebruiken.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het miljoenenkrediet. Verbraak gaat ervan uit dat dit snel kan, zodat ook de sloop van het huidige pand van De Fakkel in rap tempo kan starten.

"Alle seinen staan eindelijk op groen. We willen de vaart erin houden zodat de nieuwe school in de zomer van 2017 klaar is", aldus de wethouder donderdag bij de bekendmaking.
3 februari 2016

Leerlingen Het Talent gaan 3D-printer bouwen: Een unieke gelegenheid én primeur!

Groep 5/6 van basisschool Het Talent had dinsdagmiddag 2 februari een heuse, actieve 3D-printer in de klas. Niet permanent, wel als inspiratiebron. De leerlingen mogen er de komende weken namelijk zelf een bouwen.
.
Een unieke gelegenheid én primeur, want Het Talent is de eerste school in West-Brabant waar leerlingen de kans krijgen om zelf een 3D-printer te assembleren. Dinsdagmiddag kregen ze hierover tekst en uitleg van Martijn de Winter van Ondernemer in Onderwijs. De Winter was er op uitnodiging van directeur Nicole Roeken. Het Talent is een school die vaker als proeftuin fungeert wanneer het op ICT of sociale media aankomt. “Zo waren we binnen KPO de eerste school met Wi-Fi en iPads in de klas. Onlangs hebben we leerlingen laten kennismaken met een groepswhatsapp", aldus Roeken.
6 november 2015

Samenwerking KPO met RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie) en RIO (Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen).

Vanaf november is het RID ook in Roosendaal gevestigd, op het bestuurskantoor van KPO. Het RID is ruim 25 jaar specialist in onderzoek en behandeling bij kinderen en volwassenen. Het RID heeft 13 vestigingen, onder meer in Breda. Wekelijks komen er circa 1700 kinderen voor behandeling naar de vestigingen. RIOzorg is de zusterorganisatie van het RID. Waar het RID zich bezighoudt met dyslexie is RIOzorg gespecialiseerd in ontwikkelingsproblemen. Vanaf november is het RID en RIOzorg ook op het bestuurskantoor van KPO gevestigd.
6 november 2015

Pilot KPO leerlijn identiteit in 7 thema's per jaar, les 2 rondom St-Maarten ( 11 november).

Voor identiteit willen we in een schooljaar 7 waarden als vertrekpunt en leerlijn nemen. Deze 7 waarden willen we eigentijds vertalen in lesbrieven. De christelijke levensvisie staat centraal in de lesbrieven omdat onze Stichting KPO een katholiek identiteit heeft. Ouders kiezen nog heel bewust voor katholiek onderwijs en als school hebben we dan ook een verantwoordelijkheid om de kinderen een (katholieke) godsdienstige vorming mee te geven. Gezien onze samenleving multicultureel is, is het belangrijk dat kinderen ook kennis maken met andere religies. Godsdienstonderwijs is iets anders dan het vak geestelijke stroming waarin ook de andere religies centraal staan.
10 juli 2015

Vakantiegroet College van Bestuur: "een gevoel van waardering en samenwerking!"

Schooljaar 2014-2015 is door velen ervaren als een heftig schooljaar. Met recht een schooljaar van uitersten. De piketpalen m.b.t. passend onderwijs gaan samen steeds meer een stevig fundament vormen binnen onze organisatie. Het inspectiekader nieuwe stijl waarbij een aantal KPO scholen zijn bezocht door de onderwijsinspectie wordt door schoolteams ervaren als prettig. Een gedegen, kritische zelfevaluatie van de school in combinatie met een sparrende, invoelende houding van de inspectie zorgt voor een gevoel van waardering en samenwerking.